ABROS redesign původního webu a návrh konceptu prodeje. Vytvoření návrhu grafiky webové stránky s tím, že implementaci provede přímo tým klienta. Vytvořeno v roce 2010.