Buďme Lepší je zaměřeno na cílené snížení stresu, zlepšení vztahů, změnu zaběhnutých pořádků, jak v zaměstnání, tak v osobním životě. Projekt spuštěn v říjnu 2012.