Promsat CZ navrhli jsme vizuální styl, pracujeme na firemních tiskovinách a webových stránkách. Spolupracujeme od konce roku 2011.